Sietotlac.sk

Farby > Výber a miešanie farieb


Farebná
vernosť

Pre spoľahlivé dodržanie farby je potrebné presne definovať požadovaný odtieň. Používame digitálny miešací systém, ktorý nám umožňuje presné miešanie požadovaných odtieňov. Podmienkou je ale dostať jasne špecifikovanú farbu v štandardizovanej farebnicovej škále. najpresnejšie zadanie pre polygrafické účeli je škála PANTONE.

Zobrazenie farieb

Farby zobrazené na monitore sú simulované pre displejové hodnoty. Napriek presnosti zadania je preto vernosť zobrazenie relatívna a závisí od nastavenia konkrétneho monitoru (farebnej hĺbky, osvetlenia priestoru).