Sietotlac.sk

Farby > Výber a miešanie farieb > Škála RGB


PANTONE

Farebná škála RGB je vyjadrením hodnoty zastúpenia troch základných oditeňov svetelného farebného spektra (Reg, Green, Blue). Prekrytím plných hodnôt všetkých troch odtieňov (100/100/100) vzniká čisté biele svetlo. Svojou podstatou je teda škála RGB výlučne svetelnou, t.j. displejovou farebnou škálou a jej odvodenie pre polygrafické technológie je už iba veľmi málo presným farebným prevodom a nie je správnym zadaním.
Pre zjednodušenie online komunikácie o farbách uverejňujeme túto tabuľku farieb.

Zobrazenie farieb

Farby zobrazené na monitore sú simulované pre displejové hodnoty. Napriek presnosti zadania je preto vernosť zobrazenie relatívna a závisí od nastavenia konkrétneho monitoru (farebnej hĺbky, osvetlenia priestoru).
RGB
000000
RGB
000033
RGB
000066
RGB
000099
RGB
0000CC
RGB
0000FF
RGB
003300
RGB
003333
RGB
003366
RGB
003399
RGB
0033CC
RGB
0033FF
RGB
006600
RGB
006633
RGB
006666
RGB
006699
RGB
0066CC
RGB
0066FF
RGB
009900
RGB
009933
RGB
009966
RGB
009999
RGB
0099CC
RGB
0099FF
RGB
00CC00
RGB
00CC33
RGB
00CC66
RGB
00CC99
RGB
00CCCC
RGB
00CCFF
RGB
00FF00
RGB
00FF33
RGB
00FF66
RGB
00FF99
RGB
00FFCC
RGB
00FFFF
RGB
330000
RGB
330033
RGB
330066
RGB
330099
RGB
3300CC
RGB
3300FF
RGB
333300
RGB
333333
RGB
333366
RGB
333399
RGB
3333CC
RGB
3333FF
RGB
336600
RGB
336633
RGB
336666
RGB
336699
RGB
3366CC
RGB
3366FF
RGB
339900
RGB
339933
RGB
339966
RGB
339999
RGB
3399CC
RGB
3399FF
RGB
33CC00
RGB
33CC33
RGB
33CC66
RGB
33CC99
RGB
33CCCC
RGB
33CCFF
RGB
33FF00
RGB
33FF33
RGB
33FF66
RGB
33FF99
RGB
33FFCC
RGB
33FFFF
RGB
660000
RGB
660033
RGB
660066
RGB
660099
RGB
6600CC
RGB
6600FF
RGB
663300
RGB
663333
RGB
663366
RGB
663399
RGB
6633CC
RGB
6633FF
RGB
666600
RGB
666633
RGB
666666
RGB
666699
RGB
6666CC
RGB
6666FF
RGB
669900
RGB
669933
RGB
669966
RGB
669999
RGB
6699CC
RGB
6699FF
RGB
66CC00
RGB
66CC33
RGB
66CC66
RGB
66CC99
RGB
66CCCC
RGB
66CCFF
RGB
66FF00
RGB
66FF33
RGB
66FF66
RGB
66FF99
RGB
66FFCC
RGB
66FFFF
RGB
990000
RGB
990033
RGB
990066
RGB
990099
RGB
9900CC
RGB
9900FF
RGB
993300
RGB
993333
RGB
993366
RGB
993399
RGB
9933CC
RGB
9933FF
RGB
996600
RGB
996633
RGB
996666
RGB
996699
RGB
9966CC
RGB
9966FF
RGB
999900
RGB
999933
RGB
999966
RGB
999999
RGB
9999CC
RGB
9999FF
RGB
99CC00
RGB
99CC33
RGB
99CC66
RGB
99CC99
RGB
99CCCC
RGB
99CCFF
RGB
99FF00
RGB
99FF33
RGB
99FF66
RGB
99FF99
RGB
99FFCC
RGB
99FFFF
RGB
CC0000
RGB
CC0033
RGB
CC0066
RGB
CC0099
RGB
CC00CC
RGB
CC00FF
RGB
CC3300
RGB
CC3333
RGB
CC3366
RGB
CC3399
RGB
CC33CC
RGB
CC33FF
RGB
CC6600
RGB
CC6633
RGB
CC6666
RGB
CC6699
RGB
CC66CC
RGB
CC66FF
RGB
CC9900
RGB
CC9933
RGB
CC9966
RGB
CC9999
RGB
CC99CC
RGB
CC99FF
RGB
CCCC00
RGB
CCCC33
RGB
CCCC66
RGB
CCCC99
RGB
CCCCCC
RGB
CCCCFF
RGB
CCFF00
RGB
CCFF33
RGB
CCFF66
RGB
CCFF99
RGB
CCFFCC
RGB
CCFFFF
RGB
FF0000
RGB
FF0033
RGB
FF0066
RGB
FF0099
RGB
FF00CC
RGB
FF00FF
RGB
FF3300
RGB
FF3333
RGB
FF3366
RGB
FF3399
RGB
FF33CC
RGB
FF33FF
RGB
FF6600
RGB
FF6633
RGB
FF6666
RGB
FF6699
RGB
FF66CC
RGB
FF66FF
RGB
FF9900
RGB
FF9933
RGB
FF9966
RGB
FF9999
RGB
FF99CC
RGB
FF99FF
RGB
FFCC00
RGB
FFCC33
RGB
FFCC66
RGB
FFCC99
RGB
FFCCCC
RGB
FFCCFF
RGB
FFFF00
RGB
FFFF33
RGB
FFFF66
RGB
FFFF99
RGB
FFFFCC
RGB
FFFFFF
RGB
000000
RGB
111111
RGB
222222
RGB
333333
RGB
444444
RGB
555555
RGB
666666
RGB
777777
RGB
888888
RGB
999999
RGB
AAAAAA
RGB
BBBBBB
RGB
CCCCCC
RGB
DDDDDD
RGB
EEEEEE
RGB
FFFFFF