Sietotlac.sk

Doručenie tovaru


Podklady

Pre kvalitnú tlač bez komplikácií je potrebné dodržať pravidlá, ktoré zaručia totožnosť Vašej predstavy s výsledkom tlače a urýchlia celú prípravu:
Texty v suboroch musia byť vždy prevedené do kriviek, v opačnom prípade nemáme možnosť zaručiť totožnosť písma.
Podporované formáty s vektorovou grafikou (CorelDraw, Illustrator) s koncovkami (*.cdr, eps, pdf, ai).
Podklady v súboroch Word, Excel, MSPowerPoint a podklady v bitmape (*.TIF, JPG, GIF, BMP) spravidla nie sú vhodné ako predloha pre tlač.
Farby je najlepšie zadať škále PANTONE, prípadne RAL, HKS, CMYK.

Ideálne podklady

Ideálna forma podkladov pre tlač je: Digitálne dáta poslané e-mailom, grafika aj písmo v krivkách (formáty: *.cdr, eps, pdf, ai )

Bitmapové podklady

Rozlíšenie: grafika min 300dpi, grafika ideálne 600-1200dpi
Farebnosť: CMYK
Podporované formáty: *.psd, tif, jpg, gif, bmp, eps, pdf

Nevhodné podklady pre tlač

Obrázky vo formáte (MS Word (doc), Excel(xls), Power Point(ppt)
Obrázok stiahnuty z webu, bitmapa v malom rozlíšení (*.gif, jpg, png, bmp..)
Odfaxované logo, Výtlačok z tlačiarne
Nepoužiteľné podklady je potrebné previezť do reprodukovateľnej formy, cena grafického spracovania sa odvíja od grafickej a časovej náročnosti.