Sietotlac.sk

Farby > Výber a miešanie farieb > Škála CMYK


PANTONE

Farebná škála CMYK je vyjadrením hodnôt a zloženia základných rastrových farieb (Cyan, Magenta, Yellow, Black) v danom farebnom odtieni. Systém rastrovej sútlače je využívaný primárne pri ofsetovej rastrovej tlači, prípadne digitálnej tlači. Odvodenie jej hodnôt pri iných technológiách je už iba prevodom bez nároku na exaktnú presnosť.
Pre zjednodušenie online komunikácie o farbách uverejňujeme túto tabuľku farieb.

Zobrazenie farieb

Farby zobrazené na monitore sú simulované pre displejové hodnoty. Napriek presnosti zadania je preto vernosť zobrazenie relatívna a závisí od nastavenia konkrétneho monitoru (farebnej hĺbky, osvetlenia priestoru).
CMYK-W
FFFFFF
CMYK-W
FAD5E5
CMYK-W
F6ADCD
CMYK-W
F287B7
CMYK-W
EF5BA1
CMYK-W
EC008C
CMYK-W
C7EAFB
CMYK-W
C7C4E2
CMYK-W
C7A0CB
CMYK-W
C77EB5
CMYK-W
C657A0
CMYK-W
C6168D
CMYK-W
8ED8F8
CMYK-W
95B6DF
CMYK-W
9B95C9
CMYK-W
9E76B4
CMYK-W
A154A1
CMYK-W
A3238E
CMYK-W
44C8F5
CMYK-W
5DA9DD
CMYK-W
828CC7
CMYK-W
6C8CC7
CMYK-W
7C51A1
CMYK-W
812990
CMYK-W
00B9F2
CMYK-W
009EDB
CMYK-W
2484C6
CMYK-W
426AB3
CMYK-W
524FA1
CMYK-W
5C2D91
CMYK-W
00AEEF
CMYK-W
0095DA
CMYK-W
007DC5
CMYK-W
0066B3
CMYK-W
034EA2
CMYK-W
2E3192
CMYK-W
FFFCD5
CMYK-W
FCD3C1
CMYK-W
F8ABAD
CMYK-W
F3859B
CMYK-W
F05B89
CMYK-W
ED0677
CMYK-W
CCE7D3
CMYK-W
CCC2C0
CMYK-W
CB9FAC
CMYK-W
F3859B
CMYK-W
F05B89
CMYK-W
ED0677
CMYK-W
96D5D2
CMYK-W
9CB4BE
CMYK-W
9F95AC
CMYK-W
A2769A
CMYK-W
A4548A
CMYK-W
A5247A
CMYK-W
56C5D0
CMYK-W
67A8BD
CMYK-W
728BAB
CMYK-W
7A709A
CMYK-W
7F528B
CMYK-W
832B7C
CMYK-W
00B7CE
CMYK-W
009DBC
CMYK-W
3483AA
CMYK-W
496A9A
CMYK-W
56508C
CMYK-W
5E2F7E
CMYK-W
00ACCD
CMYK-W
0094BB
CMYK-W
007CAA
CMYK-W
00669B
CMYK-W
144E8C
CMYK-W
32327F
CMYK-W
FFF9AE
CMYK-W
FED09E
CMYK-W
F9AA8F
CMYK-W
F48580
CMYK-W
F05B72
CMYK-W
ED1164
CMYK-W
CFE5AE
CMYK-W
CEC19F
CMYK-W
CC9E90
CMYK-W
CB7D81
CMYK-W
CA5873
CMYK-W
C81F66
CMYK-W
9BD3AE
CMYK-W
9FB39F
CMYK-W
A29490
CMYK-W
A47682
CMYK-W
A55575
CMYK-W
A52868
CMYK-W
60C3AD
CMYK-W
6DA69F
CMYK-W
768B90
CMYK-W
7C7083
CMYK-W
805376
CMYK-W
832D6A
CMYK-W
00AAAD
CMYK-W
00929E
CMYK-W
007C91
CMYK-W
006684
CMYK-W
1C4F78
CMYK-W
33346E
CMYK-W
01A5AE
CMYK-W
0091A0
CMYK-W
007A91
CMYK-W
006181
CMYK-W
2D4A76
CMYK-W
3E2C6A
CMYK-W
FFF685
CMYK-W
FFCE7B
CMYK-W
F9A870
CMYK-W
F58466
CMYK-W
F15B5B
CMYK-W
ED1651
CMYK-W
D2E288
CMYK-W
D0BF7D
CMYK-W
CE9D72
CMYK-W
CC7C68
CMYK-W
CA585E
CMYK-W
C82254
CMYK-W
9FD18B
CMYK-W
A2B180
CMYK-W
A49375
CMYK-W
A5756A
CMYK-W
A55560
CMYK-W
A62A57
CMYK-W
67C18C
CMYK-W
72A581
CMYK-W
798A76
CMYK-W
7E6F6C
CMYK-W
815362
CMYK-W
842F59
CMYK-W
00B48D
CMYK-W
289A82
CMYK-W
428277
CMYK-W
506A6D
CMYK-W
595164
CMYK-W
60325B
CMYK-W
00A88E
CMYK-W
009183
CMYK-W
007B78
CMYK-W
006168
CMYK-W
214F65
CMYK-W
35355C
CMYK-W
FFF450
CMYK-W
FFCC4E
CMYK-W
FAA74A
CMYK-W
F58345
CMYK-W
F15B40
CMYK-W
ED1A3B
CMYK-W
D5E05B
CMYK-W
D2BD56
CMYK-W
CF9C51
CMYK-W
CD7B4B
CMYK-W
CB5845
CMYK-W
C9243F
CMYK-W
A3CF62
CMYK-W
A5B05C
CMYK-W
A69256
CMYK-W
A6754F
CMYK-W
A65549
CMYK-W
A62B43
CMYK-W
6DC067
CMYK-W
76A460
CMYK-W
7C8959
CMYK-W
806F53
CMYK-W
83534C
CMYK-W
853046
CMYK-W
00B26B
CMYK-W
339963
CMYK-W
48815C
CMYK-W
536955
CMYK-W
5B514F
CMYK-W
603348
CMYK-W
00A76D
CMYK-W
009066
CMYK-W
007A5E
CMYK-W
006557
CMYK-W
254F50
CMYK-W
36364A
CMYK-W
FFF200
CMYK-W
FFCB05
CMYK-W
FAA61A
CMYK-W
F58220
CMYK-W
F15A22
CMYK-W
ED1C24
CMYK-W
D7DF23
CMYK-W
D3BD2A
CMYK-W
D09B2C
CMYK-W
CE7B2D
CMYK-W
CB582C
CMYK-W
C9252C
CMYK-W
A6CE39
CMYK-W
A7AF39
CMYK-W
A89138
CMYK-W
A77436
CMYK-W
A75534
CMYK-W
A72C31
CMYK-W
72BF44
CMYK-W
79A342
CMYK-W
7E883F
CMYK-W
816E3C
CMYK-W
845339
CMYK-W
853135
CMYK-W
0DB14B
CMYK-W
3A9948
CMYK-W
4B8044
CMYK-W
556940
CMYK-W
5C513C
CMYK-W
613438
CMYK-W
00A651
CMYK-W
00904C
CMYK-W
007A48
CMYK-W
006543
CMYK-W
284F3E
CMYK-W
363639