Kontakty 1996 s.r.o.


Prevádzka spoločnosti

Podunajská 25, 821 06 Bratislava 2

Vchod z Podunajskej 23F, vľavo od PizzaMizza
GoogleMaps | StreetView

1996@sietotlac.sk
Tel.: 02 / 4341 1996
Tel.: 0905 603 851

Otváracie hodiny

Pondelok-Štvrtok
09:00-12:00 / 13:00-16:00

Piatok
09:00-12:00 / 13:00-14:00

Sobota-Nedeľa
Zatvorené

Mapa / Lokalizácia
Doprava

Google+
GPR: N 48.14115,   E017.19589
MHD Bratislava Autobusy: 63, 65, 69

Fakturačné údaje

1996 s.r.o.
Hraničná 45, 821 05 Bratislava 2
IČO: 35 726 369
IČ DPH: SK2020228507

Obchodný register

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15431/B

Bankové spojenie

Sberbank Slovensko, a. s.
číslo účtu: 40 30 021 505 / 3100
SWIFT: LUBASKBX
IBAN: SK5631000000004030021505

Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2926843000 / 1100
IBAN: SK54 1100 0000 0029 2684 3000